O NAMA

O nama

doc. dr. sc. Neven Vidović, dr.med.dent., specijalist ortodoncije i specijalist dječje i preventivne stomatologije, znanstveni suradnik, rođen je 25. studenog 1964. godine u Splitu. Diplomirao je 1989. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Od 1990. do 1993. godine zaposlen je u Domu zdravlja Split, a od 1993. do 2007. godine u Stomatološkoj poliklinici Split. Od 2007. godine postao je vlasnik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za ortodonciju u Splitu.
Specijalističke ispite iz dječje i preventivne stomatologije i ortodoncije položio je 1996. i 2000. godine u Klinici za stomatologiju KBC Zagreb. Doktorski rad pod naslovom
« Kraniofacijalna obilježja osoba s opstruktivnom apnejom u spavanju « obranio je 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Do tada nije provedeno ni jedno istraživanje koje sadrži podatke o kraniofacijalnim obilježjima pacijenata s opstruktivnom apnejom u spavanju u Hrvatskoj.
2011. godine izabran je u suradničko zvanje naslovnog asistenta za područje biomedicine i zdravstva, polje dentalna medicina, grane ortodoncija i dječja i preventivna dentalna medicina za potrebe Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i sudjeluje u nastavi kolegija Ortodoncija 1, Ortodoncija 2 i Menagement u dentalnoj medicini.
Predavač je na Učilištu Ambitio u Zagrebu koje provodi programe usavršavanja i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent.

Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim kongresima i od 2012. godine je recenzent znanstvenog časopisa European Journal of Orthodontics. Autor je i suautor tri izvorna znanstvena rada koji su citirani u Current Contents. Autor je poglavlja “Zaštita oralnog zdravlja u trudnoći” u Priručniku za predavače na trudničkim tečajevima urednika Milana Stanojevića koje je izdalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Unicef – ured za Hrvatsku 2010. godine.
Znanstveni rad je rezultat istraživanja koja proizilaze iz njegovog kliničkog rada. U svom kliničkom radu, kao specijalist ortodoncije i specijalist dječje i preventivne stomatologije, od 1994. godine sudjeluje u programu oralne rehabilitacije mladeži i odraslih osoba s blagim i umjerenim intelektualnim teškoćama, a od 2000. do 2007. godine vanjski je suradnik Odjela za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split i sudjeluje u zbrinjavanju novorođenčadi s orofacijalnim rascjepima. Tijekom istraživanja za doktorski rad sudjelovao je u radu Laboratorija za poremećaje disanja tijekom spavanja pri Klinici za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata KBC-a Split i Medicinskog fakulteta u Splitu.
Član je Hrvatske komore dentalne medicine i Hrvatskog ortodontskog društva. Član je uređivačkog odbora Vjesnika dentalne medicine Hrvatske komore dentalne medicine od 2007. godine.
Predsjednik je područnog sjedišta Split Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2007. do 2017. godine i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2011. do 2017. godine. Do sada je rukovodio organizacijom više od četrdeset tečajeva trajnog usavršavanja doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata. Odlikovan je zahvalnicom Hrvatskog liječničkog zbora za 2007. godinu i poveljom Hrvatske komore dentalne medicine za 2009. godinu.

Fotogalerija