O NAMA

O nama

doc. prim. dr. sc. Neven Vidović, dr.med.dent., specijalist ortodoncije i specijalist dječje i preventivne stomatologije rođen je 25. studenog 1964. godine u Splitu. Diplomirao je 1989. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu.
Od 1990. do 1995. godine zaposlen je u Domu zdravlja Split. Radio je u ordinaciji dentalne medicine u Specijalnom školskom centru za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ koja je pružala dentalne usluge djeci, mladima i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, odraslim osobama s poremećajem autističnog spektra sa područja Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, te za građane sa područja susjednih županija( Šibensko-Kninska, Zadarska i Dubrovačko-neretvanska).
Od 1991. godine pružao je dentalnu skrb i za štićenike izbjeglog Zavoda za rehabilitaciju djece i omladine u Vrlici koji se brinuo o korisnicima s teškom i umjerenom mentalnom retardacijom i bio smješten u prostorijama Centra „Juraj Bonači“ u Splitu. Tada je i započeo svoje sudjelovanje u programu oralne rehabilitacije mladeži i odraslih osoba u općoj anesteziji koja se tada provodila jedino u Splitu i posljedično imala pacijente iz cijele Hrvatske.
Od 1995. do 2007. godine bio je zaposlen u Stomatološkoj poliklinici Split. Specijalističke ispite iz dječje i preventivne stomatologije i ortodoncije položio je 1996. i 2000. godine u Klinici za stomatologiju KBC Zagreb.
Od 1996. do 1998. godine obavljao je poslove specijaliste dječje i preventivne stomatologije i sudjelovao u programu oralne rehabilitacije mladeži i odraslih osoba s blagim i umjerenim intelektualnim teškoćama u općoj anesteziji. Od 2000. do 2007. godine obavljao je poslove specijaliste ortodoncije i bio vanjski suradnik Odjela za neonatologiju i nasljedne bolesti metabolizma Klinike za dječje bolesti KBC Split i sudjelovao u zbrinjavanju novorođenčadi s orofacijalnim rascjepima.
Tijekom rada u Stomatološkoj poliklinici Split bio je mentor doktorima dentalne medicine na pripravničkom stažu i doktorima medicine na specijalističkom stažu maksilofacijalne kirurgije.
Od 2007. do 2009. godine zaposlen je u Stomatološkoj poliklinici „Kaptol“ u Zagrebu. Bio je jedan od osnivača Interdisciplinarne grupe za funkcijsku dijagnostiku i terapiju (IGFDT) s ciljem istraživanja i uvođenja u svakodnevnu praksu znanstveno i klinički utemeljenih metoda u području dentalne funkcijske dijagnostike i terapije.
Od 2009. do 2010. godine zaposlen je u Privatnoj ordinaciji dentalne medicine Diana Vidović,dr.med.dent. u Splitu.
2010. godine postao je vlasnik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za ortodonciju u Splitu.
2011. godine izabran je u suradničko zvanje naslovnog asistenta za područje biomedicine i zdravstva, polje dentalna medicina, grane ortodoncija i dječja i preventivna dentalna medicina za potrebe Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i sudjeluje u nastavi kolegija Ortodoncija 1, Ortodoncija 2 i Menagement u dentalnoj medicini.

Doktorski rad pod naslovom« Kraniofacijalna obilježja osoba s opstruktivnom apnejom u spavanju « obranio je 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Do tada nije provedeno ni jedno istraživanje koje sadrži podatke o kraniofacijalnim obilježjima pacijenata s opstruktivnom apnejom u spavanju u Hrvatskoj.

2014. godine izabire se u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva-polje dentalna medicina.

2017. godine izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, u Katedri za dentalnu medicinu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjeluje u nastavi na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalna medicina i voditelj je predmeta Dječja i preventivna dentalna medicina 1, 2 i 3 i na Preddiplomskim sveučilišnom studiju Dentalne higijene.
2018. godine priznat mu je status naslovnog docenta na Studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Sudjeluje u nastavi kolegija Ortodoncija 1,2 i 3 i voditelj je predmeta Organizacija i ekonomika dentalno-medicinske zaštite.

Od 2021. godine kao naslovni docent voditelj je predmeta Organizacija i ekonomika dentalno-medicinske zaštite na Studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta sveučilišta u Mostaru.

Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim kongresima i od 2012. godine je recenzent znanstvenog časopisa European Journal of Orthodontics. Autor je i suautor pet izvornih znanstvenih radova koji su citirani u Current Contents. Autor je poglavlja “Zaštita oralnog zdravlja u trudnoći” u Priručniku za predavače na trudničkim tečajevima urednika Milana Stanojevića koje je izdalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Unicef – ured za Hrvatsku 2010. godine.
Sudjelovao je kao predavač na „Edukaciji za predavače na trudničkim tečajevima“ 2011. godine u Zagrebu i 2012. godine u Splitu u organizaciji Ministarstva zdravstva RH, UNICEF Ured za Republiku Hrvatsku, Hrvatskog perinatološkog društva HLZ-a i Klinike za ženske bolesti i porođaje KBC Zagreb Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinike za ženske bolesti i porođaje KBC Split Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Znanstveni rad je rezultat istraživanja koja proizilaze iz njegovog kliničkog rada. U svom kliničkom radu, kao specijalist ortodoncije i specijalist dječje i preventivne stomatologije, od 1994. godine sudjeluje u programu oralne rehabilitacije mladeži i odraslih osoba s blagim i umjerenim intelektualnim teškoćama, a od 2000. do 2007. godine vanjski je suradnik Odjela za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split i sudjeluje u zbrinjavanju novorođenčadi s orofacijalnim rascjepima. Tijekom istraživanja za doktorski rad sudjelovao je u radu Laboratorija za poremećaje disanja tijekom spavanja pri Klinici za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata KBC-a Split i Medicinskog fakulteta u Splitu.

Član je Hrvatske komore dentalne medicine i Hrvatskog ortodontskog društva. Član je uređivačkog odbora Vjesnika dentalne medicine Hrvatske komore dentalne medicine od 2007. godine i član uredništva portala koji popularizira struku dentalne medicine „Moj stomatolog“ Hrvatske komore dentalne medicine od 2014. godine.

Predsjednik je područnog sjedišta Split Hrvatske komore dentalne medicine od 2007. do danas i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2011. do 2017. godine. Do sada je rukovodio organizacijom više od četrdeset tečajeva trajnog usavršavanja doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata. Kroz svoje djelovanje sudjelovao u organizaciji brojnih javnozdravstvenih aktivnosti koje su doprinijele unaprjeđenju zdravstvene zaštite poput „Dana zdravog osmijeha“, „Dana oralnog zdravlja“ i „Dana otvorenih vrata“ te mnogih drugih aktivnosti koje su promicale zaštitu oralnog zdravlja.

Od 2013. godine član je Povjerenstva za provjeru osposobljenosti u profesiji za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine Hrvatske komore dentalne medicine.
Od 2013. godine predavač je na Učilištu Ambitio u Zagrebu koje provodi programe usavršavanja i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent.

Od 2016. godine predsjednik je Radne skupine za kontrolu kvalitete, certifikaciju i informatizaciju u dentalnoj medicini Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
2022. godine priznat mu je naziv primarijusa. Odlikovan je Zahvalnicom Hrvatskog liječničkog zbora za 2007. godinu i Poveljom Hrvatske komore dentalne medicine za 2009. godinu.

Fotogalerija