Udlaga protiv hrkanja silensor

Udlaga protiv hrkanja silensor

Hrkanje se obično pojavi kad meko nepce vibrira, kad donja čeljust osobe koja hrče padne unazad, te je zbog toga smanjen prostor za protok zraka. Da bi količina potrebnog zraka ostala ista, zrak mora prolaziti brže. Ta dva stanja uzrokuju vibriranje mekog nepca i osoba zbog toga hrče. Silensor-sl sastoji se od dvaju prozirnih udlaga za gornju i donju čeljust. Donja čeljust se zbog Silensora-sl nalazi u svom uobičajenom položaju ili u položaju koji će optimalno spriječiti hrkanje budući da je Silensor-sl dentalna udlaga koja neutralizira sužavanje dišnih kanala.